Pensioensparen – alles wat je altijd al wilde weten

Het onderhouden van financiële hygiëne is van cruciaal belang ter het behouden van welvarende levensomstandigheden. Je denkt niet enkel en alleen aan hoe je brood morgen op tafel kan komen. Je houdt daarnaast rekening met de langere termijn, alsook je volgende generaties. Je wilt zowel jezelf als je naasten het allerbeste kunnen bieden en hierbij komen enkele verantwoordelijkheden kijken. Een heldere financiële situatie is daar zeker en vast niet vreemd aan. Er bestaan talrijke vormen van sparen en investeren. Hieronder nemen we je mee doorheen alles wat je altijd al wilde weten omtrent pensioensparen.

Pensioensparen - alles wat je altijd al wilde weten
© Pixabay.com

Wat houdt pensioensparen in?

Pensioensparen doe je uiteraard met oog op langere termijn. Het is een vorm van zekerheid die je actief opbouwt in samenwerking met je bank naar keuze. Bovenop je wettelijk en gegarandeerd pensioen, geniet je van een aanvullend fonds. In bepaalde gevallen kan je zelfs aanspraak maken op een belastingvoordeel. Je kan kiezen je aan te sluiten bij je bank of een verzekeringsmaatschappij. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een pensioenspaarrekening en een pensioenspaarverzekering. Het verschil huist hierbij voornamelijk in het minimumrendement.

Een pensioenspaarrekening ga je aan bij je bank. Hierbij krijg je geen gegarandeerd minimumrendement. Het fonds belegt zich in aandelen en obligaties en hoe het evolueert, hangt bijgevolg nauw samen met de beursbewegingen. Er wordt een balans opgesteld en dit gebeurt op jaarlijkse basis.

Bij een pensioenspaarverzekering werk je samen met een verzekeringsmaatschappij. Hierbij ontdek je het jaarlijks minimumrendement vrijwel onmiddellijk. Afhankelijk van de beleggingsresultaten van je verzekeraar, maak je kans op aantrekkelijke winstbonussen.

Aarzel niet en neem vrijblijvend contact op met je bank of verzekeringsmaatschappij. Zij verschaffen je verdere duiding en adviezen.

Belastingvermindering – voorwaarden

Teneinde te genieten van een belastingvermindering, word je onderwerpen aan enkele voorwaarden. Hieronder lijsten we deze voor je op…

  • Domicilie – je bent inwonende binnen een lidstaat van de Europese Economische Ruimte. Dit dient officieel voorgelegd te worden wanneer je je contract afsluit.
  • Leeftijd – je bent minstens 18 jaar en niet ouder dan 65 jaar.
  • Looptijd – je formule heeft een looptijd van tenminste tien jaar.
  • Begunstigden – in reguliere omstandigheden begunstigt het fonds jijzelf. Bij overlijden, wordt dit overgedragen naar personen die eigendom en vruchtgebruik van onroerend goed verkrijgen. Een echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende partner en bloedverwanten tot en met de tweede graad worden geattendeerd voor de rest van het verzekerde kapitaal. Dit geldt ook bij alle andere gevallen.
Pensioensparen - alles wat je altijd al wilde wete
© Pixabay.com

Overige formaliteiten

Pensioensparen gebeurt niet van de ene dag op de andere. Er komt veel bij kijken, maar gelukkig sta je er niet alleen voor. Samen met je bank of verzekeringsmaatschappij bepaal je de meest efficiënte aanpak. Onderstaand ontdek je reeds enkele belangrijke zaken die je in je achterhoofd kan houden…

  • Er is geen vastgelegd minimumbedrag bij stortingen, maar omgekeerd ontstaat er wel degelijk een limiet. Afhankelijk van je gemeentebelasting, het aanslagjaar en enkele overige factoren, wordt dit bedrag bepaald.
  • Je mag slechts één pensioenspaarrekening openen per belastbaar tijdperk; boekjaar. Je mag daarentegen wél meerdere gelijktijdige contracten behouden.
  • Vanaf het jaar waarin je 65 wordt, heb je geen recht meer op een belastingvermindering.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *