3 manieren om geld te lenen

Als het gaat om geld lenen, hebben consumenten een aantal opties. Wees, voordat u schulden aangaat, objectief over uw behoeften en vermogen om terug te betalen. Realisme is in dit geval veel beter dan idealisme.

Hier is een kort overzicht van uw belangrijkste leenopties.

3 manieren om geld te lenen
© Pixabay.com

Een persoonlijke lening krijgen

Over het algemeen definiëren we een persoonlijke lening als een lening die we aangaan bij een financiële instelling en die een bepaald maandelijks aflossingsbedrag en een bepaald tijdsbestek heeft (vaak tussen 3 – 5 jaar). Ook nomineer je bij aanvang van de lening een vast bedrag om te lenen. Hier volgen een drietal manieren om geld te lenen:

Mogelijke voordelen van een persoonlijke lening:

 • U kunt mogelijk elk bedrag tot $ 100.000 lenen
 • Over het algemeen heeft u de mogelijkheid om binnen een vast tijdsbestek van maximaal 10 jaar terug te betalen voor ongedekte leningen en langer voor gedekte leningen
 • Omdat het schuldbedrag vaststaat, voorkomt het dat u er via impulsaankopen aan toevoegt
 • Op basis van analyse is het gemiddelde rentetarief voor personenleningen lager dan het gemiddelde rentetarief op de creditcard
 • U heeft zekerheid over het reguliere aflossingsbedrag en rentepercentage als u kiest voor een vastrentende optie
 • Aan het einde van de looptijd van de lening moet uw schuld volledig zijn afbetaald

De mogelijke nadelen van een persoonlijke lening:

 • Het schuldbedrag kan doorgaans niet worden verhoogd
 • U moet regelmatig aan uw aflossingsverplichtingen voldoen
 • Als u de persoonlijke lening vervroegd wilt aflossen, worden er mogelijk kosten voor vervroegde aflossing in rekening gebracht
3 manieren om geld te lene
© Pixabay.com

Een creditcard aanvragen

Creditcards zijn zeer populair. Niettemin kunnen mensen die met een creditcard kunnen worden gedisciplineerd, een handige bron van geld zijn.

Mogelijke voordelen van een creditcard:

 • Een creditcard kan een handige bron zijn van onbeveiligd krediet
 • U kunt het hele jaar door profiteren van voordelige aankopen!
 • U betaalt geen rente als u volledig terugbetaalt binnen een door uw financiële instelling vastgestelde termijn
 • U heeft de mogelijkheid om alleen het minimumbedrag terug te betalen als u daarvoor kiest
 • U kunt het bedrag dat u leent op elk moment zelf bepalen

Mogelijke nadelen van een creditcard:

 • Creditcards kunnen een verleiding zijn om voortdurend te veel uit te geven
 • Omdat er geen specifieke leentermijn is, bestaat het risico dat er een oneindige schuld ontstaat
 • Als u het openstaande saldo niet elke maand volledig betaalt, krijgt u doorgaans rentekosten

Een roodstand op uw bankrekening krijgen

Een rekening-courantkrediet is een regeling op een cheque of spaarrekening waarbij een bank krediet verstrekt tot een maximumbedrag (de roodstandgrens) en waartegen de klant kan opnemen. Over het fluctuerende dagsaldo wordt rente in rekening gebracht.

Mogelijke voordelen van een roodstand

 • Een roodstand kan een goede noodmaatregel zijn voor de maanden dat u net wat meer contant geld nodig heeft, doordat u rood staat op uw rekening tot een afgesproken bedrag.
 • Het rentepercentage is meestal vergelijkbaar met een typische persoonlijke lening
 • Er zijn geen aanmeldingskosten
 • Mogelijke nadelen van een roodstand
 • Het is alleen beschikbaar voor mensen met een goede kredietwaardigheid
 • Het is over het algemeen niet geschikt voor grotere bedragen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *