Alles wat je moet weten over de familiale verzekering

Hoewel je in ons land niet verplicht bent een familiale verzekering af te sluiten, beslist 90% van de Belgische bevolking om deze verzekering toch te nemen. Dat is niet zo een onlogische keuze. Waarom is de familiale verzekering zo belangrijk en wat wordt er allemaal gedekt? Lees alles wat je moet weten over de familiale verzekering in onderstaand artikel.

Alles wat je moet weten over de familiale verzekering
© Pixabay.com

Wat is een familiale verzekering?

Een ongeval schuilt vaak in een klein hoekje. Wanneer je schade berokkend aan derden (meestal onbedoeld) kan dit vaak enorme financiële gevolgen hebben. Het beschadigen van de eigendom van anderen is immers een kost die jij als dader zelf zal moeten vergoeden. Veel mensen wachten niet tot ze in dergelijke situatie belanden en zorgen vooraf voor een gepaste dekking. Zo kunnen ze bij mogelijke incidenten hun verzekering aanspreken voor tussenkomst in de kosten. De familiale verzekering kunnen we dus in een notendop omschrijven als een verzekering die schade aan derden vergoedt. Niet enkel jijzelf, maar ook de rest van je gezin zijn bij deze verzekering gedekt. Ook schade veroorzaakt door huisdieren is dus gedekt.

Wat wordt er door de familiale verzekering gedekt?

De schade gedekt door een familiale verzekering is zowel van lichamelijke, alsook van materiële aard. Om aanspraak te doen op je verzekering zijn er twee belangrijke basisvoorwaarden. Eerst en vooral moet de schade toegebracht zijn in de privésfeer. Daarnaast gaat het enkel over schade aan derden. Bij schade aan je eigen bezittingen kan helaas geen aanspraak maken op je verzekering.

Wat dekt een familiale verzekering niet?

Houdt er rekening mee dat er ook een aantal situaties zijn waarbij je geen aanspraak kan maken op je familiale verzekering. In onderstaande gevallen heb je geen recht op tussenkomst:

– Je beschadigt spullen van jezelf of van iemand binnen je eigen gezin.
– Iemand uit je gezin die de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft, beschadigd opzettelijk spullen van derden.
– De opgelopen schade is de oorzaak van vuur of brand.
– Schade die in een professionele situatie veroorzaakt is. (vb. op het werk)

Alles wat je moet weten over de familiale verzekerin
© Pixabay.com

Wat als je zelf schade toegebracht wordt?

Uiteraard is het ook mogelijk dat derden jou schade berokkenen. Ongetwijfeld wil je in dat geval een schadevergoeding van de tegenpartij. Om te voorkomen dat de tegenpartij deze vergoeding weigert te betalen, kan je geen aanspraak maken op je familiale verzekering. In dat geval kan je beroep doen op een extra optie: de rechtsbijstand.

Wat is het verschil met een ongevallenverzekering?

De familiale verzekering wordt vaak verward met de ongevallenverzekering. Toch zijn dit twee heel verschillende zaken. De ongevallenverzekering is een verzekering die je kan aanspreken wanneer een ongeval in je privé leidt tot een arbeidsongeval. De nadruk ligt hier op privé. Het is dus noodzakelijkd dat het ongeval thuis of in een andere privé-setting gebeurt. Ongevallen op school of op het werk behoren niet tot deze categorie en zullen bijgevolg ook niet gedekt worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *