Skip to Content

Subsidies mobiliteitsverenigingen

Formulieren   |   Koepel   |   Wetgeving

 

De Vlaamse regering erkent en subsidieert verenigingen die werken rond duurzame mobiliteit. Ze kan één organisatie erkennen per duurzame verkeersmodus: 

  • Te voet
  • Met de fiets
  • Openbaar vervoer
  • Collectief en duurzaam autogebruik

De verenigingen moeten een ledenwerking ontwikkelen voor de gebruikers van die vervoersmodus en hun belangen verdedigen via beleidsacties, publicaties, camgpagnes en andere activiteiten.

 

Een erkende vereniging heeft recht op een basistoelage bestaande uit het loon van één medewerker aangevuld met werkingsmiddelen. De mobiliteitsvereniging kan bovenop een aanvullende subsidie krijgen als ze minstens 5000 leden telt en voldoet aan een reeks extra voorwaarden. De aanvullende subsidie bestaat eveneens uit een personeelstoelage voor één medewerker plus werkingsmiddelen.Verenigingen worden steeds erkend voor een periode van vier jaar.
 
De aanvragen voor een nieuwe erkenning moeten ingediend worden voor 1 mei van het voorafgaande jaar.
 
Meer informatie vind je in deze handleiding van Komimo.
 

Formulieren: 

 

Koepel mobiliteitsverenigingen en Mobiliteitscampagnes

Het subsidiedecreet legt ook de erkenning en subsidies vast van de koepel voor mobiliteitsverenigingen. Komimo is op dit ogenblik erkend als koepel. Het decreet bepaalt dat de koepel volgende opdrachten moet opnemen:

  • Beleidsbeïnvloeding en vertegenwoordiging van de mobiliteitsverenigingen bij de Vlaamse overheid en op diverse fora
  • Organisatie van acties en campagnes inzake duurzame mobiliteit
  • Ontwikkelen van de koepel als netwerk voor de lidorganisaties en het aanbieden van dienstverlening aan de leden.

Komimo ontvangt hiervoor een basissubsidie voor 2 beroepskrachten voor het beleidswerk en de koepelwerking. Daarnaast kan de koepel beroep doen op een aanvullende subsidies voor 1 campagnecoördinator.

Komimo organiseert samen met zijn lidorganisaties 2 mobiliteitscampagnes per jaar. Deze campagnes worden gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.