Skip to Content

Subsidies Duurzame Mobiliteit

By FaleMePLS De Vlaamse regering geeft al enkele jaren subsidies voor projecten en verenigingen die werken rond duurzame mobiliteit. Het subsidiedecreet werd vernieuwd en trad in werking op 27 maart 2009. Het subsidiedecreet telt vier onderdelen:

 

  • Erkenning en subsidies verenigingen en koepel
  • Subsidies voor Actieprogramma's duurzame mobiliteit
  • Projectsubsidies
  • Subsidies voor mobiliteitscampagnes

 

Komimo maakte handige brochures met uitleg over de verschillende subsidies en hoe je deze kan aanvragen. Je vindt alle informatie terug op deze pagina's:

We hebben alle wetteksten en formulieren in verband met het subsidiedecreet gebundeld.

 

Ook op de site Mobiel Vlaanderen vind je informatie over het decreet.