Skip to Content

Minister Crevits en Komimo geven het startschot van de Aardig-op-weg-week aan de Gentse Heuvelpoort

Gent, 16 september. Een ludiek schouwspel ontvouwde zich vanochtend om 11 uur voor de ogen van de automobilisten aan de drukke Heuvelpoort. Het campagneteam van de Aardig-op-weg-week verbeeldde er met uitvergrote figuren van bustickets, treinabonnementen en zuurstofrijke bomen de voordelen van duurzame mobiliteit. Redenaar Paul Schrijvers gaf geanimeerd uitleg bij het gebeuren. Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken en schepen van mobiliteit Karin Temmerman waren present, want ook zij ondersteunen volop de campagneboodschap van de Aardig-op-weg-week. Die staat deze keer in het teken van een betere luchtkwaliteit en hoe duurzame mobiliteit daaraan bijdraagt.

‘Deze actie wil vooral de aandacht richten op de voordelen van de autoluwe of autovrije inrichting van bepaalde straten, dorpspleinen, schoolomgevingen, stedelijke centra en woonbuurten. Door korte afstanden vaker af te leggen met de fiets of te voet, zorgen we allen samen voor een aangenamer leefmilieu. Want minder autoverkeer betekent minder uitstoot, gezondere lucht en meer ademruimte. En daar heeft iedereen baat bij.’, stelt minister Crevits.
 
Verplaatsingen met de wagen zijn een belangrijke factor als het over luchtkwaliteit gaat. Het aandeel van verkeersemissies in de luchtverontreiniging is maar liefst 20%. Het stijgende aantal voertuigen in ons verkeer zorgt ervoor dat dat aandeel niet zakt, ondanks het feit dat ons wagenpark milieuvriendelijker wordt. Gisteren bleek uit een studie van T&E (European Federation for Transport and Environment) dat de CO2-uitstoot van wagens die in 2008 in België verkocht werden gedaald was met 3,2 % ten opzichte van 2007. Uit een test van de Karel de Grote-Hogeschool in opdracht van Terzake blijkt echter dat de “ecologische” dieselwagens, waarvoor de consument een milieupremie van 15% vangt, veel meer NOx en fijn stof uitstoten dan de “vervuilende” benzinewagens en dus een veel grotere negatieve impact hebben op luchtkwaliteit en gezondheid.
 
Burgers en lokale overheden kunnen de stijgende trend van het aantal voertuigen in het verkeer een halt toe roepen. Niet alleen zijn we in staat om voor diverse verplaatsingen ons eigen ‘automatisme’ te doorbreken. Gemeenten kunnen met een doordacht mobiliteitsbeleid het gemotoriseerde verkeer in hun gemeente verminderen en zacht weggebruik een belangrijke stimulans geven. Dat kan door bijvoorbeeld te kiezen voor een meer autoluwe inrichting van de binnensteden, een ontmoedigend parkeerbeleid en woonbuurten op mensenmaat. Komimo roept gemeenten ook op om bij mobiliteitsingrepen oog te hebben voor de gevolgen voor de luchtkwaliteit. Softwarepakketten als het CAR-model en Urbis kunnen daarbij hulp bieden.
 
Karin Temmerman, schepen van Stadsontwikkeling, Mobiliteit en Wonen: ‘Gent werkt sinds vorig jaar mee aan het Civitas-project. Met een Europese subsidie van 4,3 miljoen euro kunnen we het duurzaam vervoer een extra duwtje in de rug geven. Zo werken we aan een schonere stadsvloot met eco-driving cursussen voor chauffeurs, introduceert de Lijn hybride bussen en organiseert de Stad tal van sensibilisatiecampagnes naar bedrijven, scholen en zelfs individuele bewoners toe om de auto eens meer op stal te laten’.
 
Het campagneteam was overigens deze nacht ook al in de weer in Mechelen en Gent om er een tiental plaatsen standbeelden en drukke kruispunten te aan te kleden met spandoeken, mondmaskers en ballonnen. De avonturen zijn ingeblikt in een flitsend filmpje, dat u onder andere kunt bekijken op de campagnewebsite of op www.youtube.com/watch?v=WW8nm3rgjPY
 
Met 450 autoluwe acties in heel Vlaanderen komt er deze week alvast wat meer ruimte om te fietsen, te wandelen en te ademen. Alle informatie over de Aardig-op-weg-week is te lezen op www.varieerinhetverkeer.be.