Skip to Content

Actieprogramma's

Formulieren   |   Wetgeving

Subsidies voor actieprogramma's zijn gericht op organisaties die niet erkend zijn als mobiliteitsvereniging maar wel een vaste jaarlijkse werking hebben inzake duurzame mobiliteit. Het gaat dus niet over tijdelijke projecten.

De actieprogramma’s moeten voldoen aan volgende inhoudelijke voorwaarden:

 

  1. Een actieprogramma omvat een reeks acties en activiteiten die de vereniging op continue basis uitvoert die expliciet gericht zijn op duurzame mobiliteit. Het gaat dus niet over een projectwerking.
  2. Het actieprogramma richt zich hoofdzakelijk op het Vlaamse gewest;
  3. Ze tonen duidelijk het verband aan tussen de activiteiten van de vereniging en expliciete elementen van het duurzamemobiliteitsbeleid;
  4. Ze integreren mobiliteit in andere beleidsdomeinen zoals milieu, onderwijs en welzijn;
  5. Ze hebben een impact in heel Vlaanderen en beperken zich niet tot een aantal lokale activiteiten.

Actieprogramma's worden goedgekeurd en betoelaagd voor 3 jaar. De subsidie bedraagt maximaal 100% van de kosten met een maximum van €40.000 per jaar.

De aanvragen voor een nieuwe actieprogramma's moeten ingediend worden tussen 1 januari en 30 juni. Jaarlijks moet de vereniging een werkingsverslag en financieel verslag indienen om het recht op de subsidie te behouden.

 
Meer informatie vind je in deze handleiding van Komimo.
 

Formulieren: