Skip to Content

subsidie

Actieprogramma's

Formulieren   |   Wetgeving

Subsidies voor actieprogramma's zijn gericht op organisaties die niet erkend zijn als mobiliteitsvereniging maar wel een vaste jaarlijkse werking hebben inzake duurzame mobiliteit. Het gaat dus niet over tijdelijke projecten.

De actieprogramma’s moeten voldoen aan volgende inhoudelijke voorwaarden:

 

Projectsubsidies duurzame mobiliteit

Formulieren   |   Wetgeving

De Vlaamse overheid subsidieert projecten inzake duurzame mobiliteit. Deze projecten moeten duurzame mobiliteit bevorderen. Onder duurzame mobiliteit verstaat men het streven naar volgende doelstellingen:

Subsidies mobiliteitsverenigingen

Formulieren   |   Koepel   |   Wetgeving

 

De Vlaamse regering erkent en subsidieert verenigingen die werken rond duurzame mobiliteit. Ze kan één organisatie erkennen per duurzame verkeersmodus: 

Subsidies Duurzame Mobiliteit

By FaleMePLS De Vlaamse regering geeft al enkele jaren subsidies voor projecten en verenigingen die werken rond duurzame mobiliteit. Het subsidiedecreet werd vernieuwd en trad in werking op 27 maart 2009. Het subsidiedecreet telt vier onderdelen:

 

Inhoud syndiceren